Loading...

Blog

Posted by Jaco Labuschagne on 27 Feb 2024
Droogtes in Namibië word beskou as die hoof oorsaak van onstabiele diereproduksie en dus moet droogtes as sodanig 'n fundamentele aspek wees wat altyd in ag geneem moet word tydens die beplanning van langtermyn produksie doelwitte en strategieë. Omdat veld weiding in Namibië die goedkoopste bron van voeding vir herkouers is, sal die beskerming en bewaring van hierdie natuurlike hulpbron die middelpunt moet vorm waarom droogte strategieë beplan moet word. Die beplanning van droogtevoeding strategieë moet twee verskillende tipes droogtes in ag neem, nl: die normale en voorspelbare… Read More
Tags:
Posted by Danie de Lange on 11 Sep 2023
DO NOT KEEP ANIMALS ON KRAAL UNTIL 08H00; ALLOW MAX FEEDING TIME. ALWAYS read the instructions for vaccines, remedies and feeds/licks. Basic Guidelines to Improve Animal Production January The remaining lambs must be marketed as soon as possible. Vaccinate rams before breeding season. The testicles of all rams must be palpated to diagnose Epididimites(Ramsiekte). Remove and slaughter rams being diagnosed to prevent the spreading of Epididimites. February Dose all sheep, goats and rams against Nose worm. Switch to Feedmaster Futterfos P 6 or Feedmaster Phosphate Block on green pastures.… Read More
Tags:
Posted by Claudia Isabell Mack on 1 Jun 2023
Met die winter-dekseisoen wat voorlê staar die produsent ‘n paar uitdagings in die gesig, en die koste knyptang raak al groter. Deur na die navorsing te kyk wat gedoen is in die verlede en die kennis wat beskikbaar is, kan ‘n hele paar aannames suksesvol gemaak word. Een van die aannames is beslis wanneer dit kom by ons beeste se kondisie, loop dit hand aan hand met dragtigheidspersentasies. Table A: Tabel A, verduidelik die invloed van massaverlies op die oestrussiklus van veldbeeste. Sodra ‘n koei ‘n massaverlies van rondom 70 kg het staak haar oestrussiklus en hervat eers weer sodra… Read More
Tags:
Posted by Claudia Isabell Mack on 9 May 2023
Herkouers is anatomies aangepas om veselagtige voedingstowwe te verteer om aan hul nutriënte behoeftes te voorsien. Verteringsensieme alleen kan nie sellulose verteer nie. Hierdie polysaccharide is volop in veselagtige voere. Die gebruik van ruvoere behels komplekse interaksies tussen die verteringstelsel van die herkouer, die mikro-organismes wat in simbiose saam met die herkouer leef, en die plante wat die herkouer inneem. Rumen ontwikkeling Met geboorte is die rumen steriel (Dag 0). Dus is die kalf/lam ʼn enkelmaag dier aan die begin van sy lewe totdat die rumen begin ontwikkel. Op dag 1… Read More
Tags:
Posted by Claudia Isabell Mack on 22 Mar 2023
The technical team and nutritionist at Feedmaster decided a little over a year ago to improve the Equimaster horse feed range to make it the top option for Namibian horse owners and their animals. The goal is to create a very appealing feed that will satisfy even the pickiest horses while offering a full meal to supplement the roughage portion of the horse's daily nutritional requirements. This range includes a Maintenance (min 12% protein), Performance (min 14% protein) and Endurance (min 11% protein) feed. The Equimaster Maintenance and Performance feed are available in muesli and pellets… Read More
Tags: