Loading...

Blog - "Drikus Delport"

Posted by Drikus Delport on 24 Jun 2020
Introduction As winter approaches fast or in some parts it has already arrived, a change from a phosphate lick to a high protein lick is needed. The changeover period is a crucial part of ensuring that animals in production do not lose body condition. Losing body condition at the beginning of the dry season will force a producer to spend valuable capital later in the season to recover the lost weight. Pasture and the storage of reserves As perennial grass species starts to go dormant when seed forming is initiated, the plant produces more nutrients than needed and these nutrients are moved… Read More
Posted by Drikus Delport on 7 Aug 2019
Introduction During the extreme drought which Namibia is experiencing at the moment, many farmers have lost cattle and sheep to urea poisoning or what they suspect was urea poisoning. The following article will attempt to give background on what urea is and how it can be used in lick supplementation programs. Urea is a non-protein nitrogen (NPN) compound. Farmers should remember that urea contains no other useful feed components such as energy, amino acids, minerals or vitamins, therefore it should be used in conjunction with feed components which can supply the needed energy, amino acids,… Read More
Tags:
Posted by Drikus Delport on 28 Feb 2019
Inleiding In vandag se boerdery milieu het ons verskeie uitdagings soos droogte, prysverhogings, markpryse en roofdiere om maar ‘n paar te noem. In die beplanning van ‘n boerdery onderneming is die volgende komponente belangrik tot die welvaart van die boerdery: Die doel van die boerdery en daarmee saam die gedefineerde doelwitte vir die boerdery en persoonlike doelwitte, bemarking van jou diere, teelbeleid, voedings- en dieregesonheidsprogramme vorm ‘n geheel. In hierdie artikel fokus ons op teelbeleid, voeding en bemarking van diere. Teelbeleid Die beleid waarvolgens enige boer teel moet… Read More
Posted by Drikus Delport on 10 Jul 2017
Wat maak Enermol uniek en anders as ander energiebronne-? Enermol is ‘n hoë gehalte energieproduk van Feedmaster en is saamgestel uit -± 70% koringsemels, ± 25% molassestroop en ʼn klein persentasie voerkalk. Koringsemels in die produk verskaf die nodige koolhidrate aan die herkouer, maar dit is heelwat veiliger as grane wat hoog is in stysel (bv. mieliemeel). Herkouers wat te veel grane vreet is geneig om lank by die voerkrip te lê omdat grasvertering nie optimaal is nie. Enermol stimuleer die ontwikkeling van die veselverterende mikrobe populasie wat nodig is om gras te verteer wat die hoof… Read More