Stay up to date

Enter your email address and we'll let you know when we publish new posts

Feedmaster’s new Equimaster Horse feed range

Posted 04 December 2017 by Dala du Plessis & filed under Feedmaster’s Equimaster Maintenance; Equimaster Performance; Horse Feed; Equimaster Endurance

In today’s horse riding community there is a fine line between a winner and just another competitor. With the latest research and technology at our fingertips, formulating the best diet for every discipline becomes both harder and easier. However sorting through this myriad of information is best left to the nutritionist. This being said, the importance of the practical art of feeding an ind..Read More

Tags: Feedmaster’s Equimaster

Voorbereiding van vervangingsooitjies vir optimale produksie

Posted 21 August 2017 by Joubert De Wit & filed under Skaapboerdery, Produksie, Winsgewende boerdery

Dit is ‘n bekende en belangrike praktyk in veeboerdery om elke jaar minstens 20% van die ooikudde met jong ooitjies te vervang en wel om die volgende redes: Om die ooikudde se gemiddelde ouderdom te handhaaf Om ouer diere waarvan die produksie en reproduksie vermoë begin daal te vervang Om die kudde se gehalte voordurend te verbeter Om deurlopend nuwe genetika in die kudde te bri..Read More

Tags: Skaapboerdery, Produksie, Winsgewende boerdery

Wat maak Enermol uniek en anders as ander energiebronne ? Enermol is ‘n hoë gehalte energieproduk van Feedmaster en is saamgestel uit  ± 70% koringsemels, ± 25% molassestroop en ʼn klein persentasie voerkalk. Koringsemels in die produk verskaf die nodige koolhidrate aan die herkouer, maar dit is heelwat veiliger as grane wat hoog is in stysel (bv. mieliemeel). H..Read More

Tags: Enermol, uniek ,energiebronne

Hoe wend Voermeester wetenskaplike navorsing aan om produkte se prestasie verder te verbeter

Posted 15 May 2017 by Danie de Lange & filed under Voermeester wetenskaplike navorsing

Diere wat vanaf ‘n oorwegende ruvoer dieet soos veldweiding oorgaan na ‘n volvoer, moet geleidelik op die nuwe voer aangepas word. Die rumenbakterieë moet eers kans kry om by die nuwe voer aan te pas, want ‘n volvoer het altyd ‘n hoër proteïen- en energiewaarde as veldweiding. Diere wat met ‘n volvoer uitgegroei of voorberei word vir skoue of veilings ..Read More

Tags: Voermeester wetenskaplike navorsing

Feedmaster emerged from a humble shovel to a 21st century technology Feed Mill

Posted 30 March 2017 by Christo du Plessis & filed under FEEDMASTER (Pty) Ltd – Press Release – 30 March 2017

Feedmaster, the major local producer of animal feeds in Namibia, is in the process to invest in the most modern feed mill technology to be able to serve the Namibian livestock producers with advanced scientific and technologically advanced animal feeds. This investment came as a result of constant growth in the ruminant feed market sector and advances in local precision farming practises which req..Read More

Tags: Feedmaster technology feed mill

Recent Posts

categories

Archive

Authors